TIEDONTALO

Jotta voisi ymmärtää nykyisyyttä, täytyy perehtyä niihin historiallisiin asioihin, joiden tuloksena vallitseva tilanne on syntynyt. Tänään tekemämme ratkaisut vaikuttavat siihen, millainen tulevaisuudesta tulee. Näiltä sivuilta löytyy kirjoitelmia, jotka toivottavasti tarjoavat vastauksia näihin kysymyksiin ja antavat vinkkejä tulevaisuutta varten.

...Vapaa ilmainen energia voi toteutua Maapallolla hyvinkin nopeasti. Tarvittava teknologia on jo olemassa, mutta se on pidetty teiltä salassa, sillä vapaan energian avulla ei voi ansaita rahaa. Vapaan energian käyttöä ei voi kontrolloida. Kun energia ei maksa mitään, kaikki ne joilla on nyt rahaa ja valtaa, tulevat menettämään rahansa ja valtansa. Pyytäisinkin teitä aina uutisia katsellessanne, kuunnellessanne tai lukiessanne kysymään itseltänne, että KETKÄ haluavat teidän uskovan asioiden olevan juuri siten kuin ne uutisoidaan ja millä lailla he hyötyvät siitä, että ihmiset uskovat asioiden olevan juuri siten kuin ne uutisoidaan? Totuus on pidetty teiltä salassa jo hyvin hyvin pitkän ajan. Näin on tehty siksi, koska ne tahot, jotka haluavat ohjailla ja kontrolloida teitä, eivät pysty tekemään sitä enää, jos te valveudutte henkisesti ja siten vapautatte itsenne heidän asettamistaan kahleista. Maapallolla on pieni ryhmä ihmisiä, valtaeliitti, joka on hyötynyt siitä, että on pitänyt teidät eli koko muun ihmiskunnan rajallisen tietämyksen tilassa ja luonut puutetta, nälänhätää ja sotia, joiden myötä ihmiset ovat joutuneet keskittymään muihin asioihin kuin henkiseen kasvuun ja kehittymiseen ja siten tämä valtaeliitti on pystynyt hallitsemaan teitä ja pitämään yllä valta-asemaansa... (Toisheeba / Maria Bertram 2011), lue myös http://www.tiedontalo.net/omatjutut/vapaaenergia_11112012.htm

UUSIMMAT päivitykset

Tiedotus lukijoille 27.3.2014: Sivuston päivitys toistaiseksi satunnaista muiden kiireiden vuoksi.

UUTTA 8.1.2008: Magneettimoottoriprojekti

PicoSearch
-täsmähaku

Tiedontalon historiaa

Viimeisimpien vierailijoiden maantieteellinen sijainti:

Ajankohtaisia tietoja ja muita vimpaimia